Dịch vụ cho thuê máy khoan đục cắt bê tông giá rẻ

Dịch vụ cho thuê máy khoan đục cắt bê tông giá rẻ chúng tôi xin chân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá chi tiết nhất. Bảng giá có thể thay đổi trong các khoảng thời gian nhất định. Vì thế nó chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên bảng giá này vẫn có giá trị với khách hàng vì giá trị chênh lệch không nhiều.

I. Máy đục bê tông:

1. Máy đục bê tông cầm tay loại nhỏ: 1 ngày = giá 250,000 VND.


Công dụng: bóc đà bóc cột bê tông, đục tường đi đường điện...

2. Máy đục bê tông cầm tay loại lớn: 1 ngày = giá 350,000VND.


Công dụng: đục bê tông nền, sàn...

II. Máy cắt bê tông:

1. Máy cắt bê tông cầm tay loại nhỏ: 1 ngày = giá 250,000 VND.


Công dụng: cắt đường rãnh, cắt đường điện nước...

2. Máy cắt bê tông loại lớn chạy bằng xăng: 1 ngày = giá 800,000 VND.


Công dụng: cắt bê tông dày tối đa 300mm,...

III. Máy khoan bê tông:

1. Máy khoan cầm tay: 1 ngày = giá 250,000 VND.


Công dụng: khoan lỗ cấy bulong, khoan lỗ bắt vít,...

2. Máy khoan rút lõi bê tông: 1 ngày = giá 700,000 VND.

Khoan rút lõi bê tông

Công dụng: khoan rút lõi đi ống nhà WC, khoan rút lõi đi ống chữa cháy,...

IV. Máy đục bê tông bằng hơi:

1. Máy đục bê tông bằng hơi chạy dầu diezen: 1 ngày = giá 1,000,000 VND.

Công dụng: đục bê tông mác cao,...dành cho công trình không có điện.


2. Máy đục bê tông bằng hơi chạy điện ba pha: 1 ngày = 900,000 VND.

Công dụng: đục bê tông mác cao,...

V. Máy đục bê tông bằng thủy lực:

- Xe cuốc: 1 ngày 2,700,000 VND.


Công dụng: đục bê tông nền, đà....với năng suất cao.

VI. Máy cắt cọc bê tông ly tâm:


Công dụng: chạy bằng xăng, có thể cắt dưới nước.

VII. Máy cắt bằng dây kim cương:

1. Máy cắt bằng dây kim cương chạy bằng điện: 1 ngày 3,000,000 VND.

Công dụng: cắt khối bê tông, cắt đà bê tông...


2. Máy cắt bằng dây kim cương chạy bằng dầu: 1 ngày 2,500,000 VND.

Công dụng: cắt khối bê tông, cắt đà bê tông...dành cho công trình không có điện.